Contact Us
Wenzhou Zhongke Packaging Machinery Co., Ltd
Tel: +86-577- 6308-366, 630-9802
Fax: +86-57763-82368
E-Mail: zk@worldbrandcorp.com
Rigid Machine Box Lập, Trung Quốc Box maker Nhà sản xuất
rigid box making machine

Được thành lập vào năm 2002, Ôn Châu Zhongke Packaging Machinery Co, Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào nghiên cứu độc lập và phát triển, thiết kế, sản xuất, bán hàng và dịch vụ của hộp máy làm. Bằng cách đưa vào và tiếp thu công nghệ hạng nhất và phối hợp tổ chức giáo dục nổi bật, chúng tôi quản lý để phát triển box này làm cho máy, với hiệu suất tuyệt vời của nó và chất lượng cao cao tối ưu hóa và nâng cấp các thị trường bao bì tại Trung Quốc. Hộp tạo thành máy của chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh cũng như các giải thưởng quốc gia. Bên cạnh đó, nó cũng đã được chứng nhận bởi hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001 và được công nhận bởi CE mark của Liên minh châu Âu.